COVID-19, vải thiều, thương gia và 24 vạn công nhân

Bắc Giang hiện có 6 khu công nghiệp. Ảnh: BQL KCN Bắc Giang/LĐO
Bắc Giang hiện có 6 khu công nghiệp. Ảnh: BQL KCN Bắc Giang/LĐO
Bắc Giang hiện có 6 khu công nghiệp. Ảnh: BQL KCN Bắc Giang/LĐO
Lên top