COVID-19 và sự sinh tử của “kinh tế trà đá”

Thực hiện cứng nhắc quyết định của thành phố khiến hầu hết hàng quán phải đóng cửa. Ảnh Tùng Giang
Thực hiện cứng nhắc quyết định của thành phố khiến hầu hết hàng quán phải đóng cửa. Ảnh Tùng Giang
Thực hiện cứng nhắc quyết định của thành phố khiến hầu hết hàng quán phải đóng cửa. Ảnh Tùng Giang
Lên top