COVID-19, showbiz, rich kid và “cái thái độ”

Cũng trở về từ tuần lễ thời trang tại Italia, Châu Bùi tự giác khai báo, tự nguyện cách ly tập chung, trong khi đó, Y tế Quận 2 mất gần 3 tiếng mới đưa được Vũ Khắc Tiệp đi cách ly
Cũng trở về từ tuần lễ thời trang tại Italia, Châu Bùi tự giác khai báo, tự nguyện cách ly tập chung, trong khi đó, Y tế Quận 2 mất gần 3 tiếng mới đưa được Vũ Khắc Tiệp đi cách ly
Cũng trở về từ tuần lễ thời trang tại Italia, Châu Bùi tự giác khai báo, tự nguyện cách ly tập chung, trong khi đó, Y tế Quận 2 mất gần 3 tiếng mới đưa được Vũ Khắc Tiệp đi cách ly

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top