COVID-19, cơ hội để giáo dục nhìn lại và thay đổi

Học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An) đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An) đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An) đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: QĐ
Lên top