COVID-19 bùng phát ở nhiều nước, Việt Nam phải canh chặt cửa khẩu

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top