COVID-19, bão lũ và… giá như!

Bão lũ mỗi năm đều gây bao đau thương, tang tóc cho người dân Miền Trung. Ảnh:  Thanh Hải
Bão lũ mỗi năm đều gây bao đau thương, tang tóc cho người dân Miền Trung. Ảnh: Thanh Hải
Bão lũ mỗi năm đều gây bao đau thương, tang tóc cho người dân Miền Trung. Ảnh: Thanh Hải
Lên top