Công viên nước 1.000 tỉ đồng, bỏ hoang suốt 13 năm- quá buốt ruột!

Công viên nước ngàn tỉ sau 13 năm bỏ hoang giờ trông không khác gì một bãi tha ma (Ảnh: Sơn Tùng/LĐO)
Công viên nước ngàn tỉ sau 13 năm bỏ hoang giờ trông không khác gì một bãi tha ma (Ảnh: Sơn Tùng/LĐO)
Công viên nước ngàn tỉ sau 13 năm bỏ hoang giờ trông không khác gì một bãi tha ma (Ảnh: Sơn Tùng/LĐO)
Lên top