Cổng trường đè học sinh tử vong lộ ra chất lượng xây dựng

Trụ cổng không một cọng sắt Ảnh: TX
Trụ cổng không một cọng sắt Ảnh: TX
Trụ cổng không một cọng sắt Ảnh: TX
Lên top