Công lý là vô tư, không thể có người nặng, kẻ nhẹ!

Trưởng ban Nội chính Thái Bình vừa bị cách hết các chức vụ trong Đảng sau vụ tai nạn giao thông làm chết người. Nhưng gia đình bị hại vừa có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trưởng ban Nội chính Thái Bình vừa bị cách hết các chức vụ trong Đảng sau vụ tai nạn giao thông làm chết người. Nhưng gia đình bị hại vừa có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trưởng ban Nội chính Thái Bình vừa bị cách hết các chức vụ trong Đảng sau vụ tai nạn giao thông làm chết người. Nhưng gia đình bị hại vừa có đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự.
Lên top