Công dân không phải “tù nhân dự khuyết”

Trưởng Công an huyện Bình Chánh, đại tá Nguyễn Văn Quý - người kí các quyết định khởi tố ông Tấn và ông Bỉ - vừa bị đình chỉ công tác.
Trưởng Công an huyện Bình Chánh, đại tá Nguyễn Văn Quý - người kí các quyết định khởi tố ông Tấn và ông Bỉ - vừa bị đình chỉ công tác.
Trưởng Công an huyện Bình Chánh, đại tá Nguyễn Văn Quý - người kí các quyết định khởi tố ông Tấn và ông Bỉ - vừa bị đình chỉ công tác.
Lên top