Công chức phường làm... tiến sĩ sinh học, không biết gì về chuyển đổi số

Công chức vẫn đi "làm tiến sĩ" để phông bạt trong khi không biết hoặc không dám viết kế hoạch, đề án. Ảnh minh hoạ của LĐ
Công chức vẫn đi "làm tiến sĩ" để phông bạt trong khi không biết hoặc không dám viết kế hoạch, đề án. Ảnh minh hoạ của LĐ
Công chức vẫn đi "làm tiến sĩ" để phông bạt trong khi không biết hoặc không dám viết kế hoạch, đề án. Ảnh minh hoạ của LĐ
Lên top