Con virus này nhanh, chúng ta phải nhanh hơn

Đà Nẵng sẵn sàng chi viện nhân lực chống COVID-19 giúp Hải Dương. Ảnh: Thanh Linh
Đà Nẵng sẵn sàng chi viện nhân lực chống COVID-19 giúp Hải Dương. Ảnh: Thanh Linh
Đà Nẵng sẵn sàng chi viện nhân lực chống COVID-19 giúp Hải Dương. Ảnh: Thanh Linh
Lên top