Con số 0, "núi băng PPP" và câu hỏi tiền đâu?

Các dự án cao tốc Bắc- Nam phải chuyển sang đầu tư công hàng loạt trong tình trạng chung: suốt từ 2015 không có bất cứ dự án PPP nào mới nào được triển khai, dù là theo hình thức BT hay BOT. Ảnh: DT/LĐ
Các dự án cao tốc Bắc- Nam phải chuyển sang đầu tư công hàng loạt trong tình trạng chung: suốt từ 2015 không có bất cứ dự án PPP nào mới nào được triển khai, dù là theo hình thức BT hay BOT. Ảnh: DT/LĐ
Các dự án cao tốc Bắc- Nam phải chuyển sang đầu tư công hàng loạt trong tình trạng chung: suốt từ 2015 không có bất cứ dự án PPP nào mới nào được triển khai, dù là theo hình thức BT hay BOT. Ảnh: DT/LĐ
Lên top