Còn một quả “bom” nữa chờ nổ

Cảnh đốt bom trong một MV của ca sĩ Lý Hải.
Cảnh đốt bom trong một MV của ca sĩ Lý Hải.
Cảnh đốt bom trong một MV của ca sĩ Lý Hải.
Lên top