Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Con là người bình thường tử tế”

Cô Nguyễn Minh Ngọc chia tay học trò trong lễ trưởng thành.
Cô Nguyễn Minh Ngọc chia tay học trò trong lễ trưởng thành.