Còn “hàng rào” liên vùng, công nhân khó đi làm

Nhà máy có mở cửa cũng không thể hoạt động, nền kinh tế cũng không thể phục hồi nếu vẫn tồn tại những "hàng rào biên giới" giữa các địa phương. Ảnh: Anh Tú
Nhà máy có mở cửa cũng không thể hoạt động, nền kinh tế cũng không thể phục hồi nếu vẫn tồn tại những "hàng rào biên giới" giữa các địa phương. Ảnh: Anh Tú
Nhà máy có mở cửa cũng không thể hoạt động, nền kinh tế cũng không thể phục hồi nếu vẫn tồn tại những "hàng rào biên giới" giữa các địa phương. Ảnh: Anh Tú
Lên top