Con hạc Pikachu và 50 tỉ đồng thuế dân

Biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường y như cảnh "đóng đinh con hạc pikachu". Ảnh: Congluan.vn.
Biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường y như cảnh "đóng đinh con hạc pikachu". Ảnh: Congluan.vn.
Biểu tượng di tích lịch sử cách mạng Yên Trường y như cảnh "đóng đinh con hạc pikachu". Ảnh: Congluan.vn.
Lên top