Con cái chúng ta không phải thiên tài

Học sinh Trường PTTH Lương Thế Vinh (Hà Nội).
Học sinh Trường PTTH Lương Thế Vinh (Hà Nội).