Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Con cái chúng ta không phải thiên tài

Học sinh Trường PTTH Lương Thế Vinh (Hà Nội).
Học sinh Trường PTTH Lương Thế Vinh (Hà Nội).