Còn biết bao nhiêu cây kim đang nằm trong bọc

Rừng đầu nguồn sông Tranh thuộc huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đã bị phá trắng.
Rừng đầu nguồn sông Tranh thuộc huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đã bị phá trắng.
Rừng đầu nguồn sông Tranh thuộc huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đã bị phá trắng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top