Cội nguồn sức mạnh dân tộc

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống dịch tại TP.HCM, xem các loại nhu yếu phẩm, thuốc men... trong túi an sinh sẽ được cung cấp cho người dân. Ảnh: Chinhphu.vn
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống dịch tại TP.HCM, xem các loại nhu yếu phẩm, thuốc men... trong túi an sinh sẽ được cung cấp cho người dân. Ảnh: Chinhphu.vn
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chống dịch tại TP.HCM, xem các loại nhu yếu phẩm, thuốc men... trong túi an sinh sẽ được cung cấp cho người dân. Ảnh: Chinhphu.vn
Lên top