Coi chừng virus SARS-CoV-2 "đi... xe máy" về quê

Nhiều đoàn người đi từ các tỉnh phía Nam đi xe máy về quê. Ảnh: BT
Nhiều đoàn người đi từ các tỉnh phía Nam đi xe máy về quê. Ảnh: BT
Nhiều đoàn người đi từ các tỉnh phía Nam đi xe máy về quê. Ảnh: BT
Lên top