Coi chừng hỏng việc đấy, thưa ông Nguyễn Văn Huyện

BOT Sóc Trăng liên tiếp bị tài xế phản ứng.
BOT Sóc Trăng liên tiếp bị tài xế phản ứng.