Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Coi chừng hỏng việc đấy, thưa ông Nguyễn Văn Huyện

BOT Sóc Trăng liên tiếp bị tài xế phản ứng.
BOT Sóc Trăng liên tiếp bị tài xế phản ứng.