Coi chừng các đường dây "nhập khẩu" SARS-CoV-2 bằng đường biển

Đối tượng đưa 38 người từ tàu cá vào đất liền tại cơ quan chức năng. Ảnh: Lê Khoa
Đối tượng đưa 38 người từ tàu cá vào đất liền tại cơ quan chức năng. Ảnh: Lê Khoa
Đối tượng đưa 38 người từ tàu cá vào đất liền tại cơ quan chức năng. Ảnh: Lê Khoa
Lên top