Cô Tiên là để yêu chứ không phải để soi

Trong số tiền 178 tỉ đồng giải ngân cho 71.000 đồng bào vùng lũ, có tới ngót 3,7 tỉ là tiền túi mà chính hai vợ chồng Thuỷ Tiên/Công Vinh đã đóng góp. Ảnh: Đông Du
Trong số tiền 178 tỉ đồng giải ngân cho 71.000 đồng bào vùng lũ, có tới ngót 3,7 tỉ là tiền túi mà chính hai vợ chồng Thuỷ Tiên/Công Vinh đã đóng góp. Ảnh: Đông Du
Trong số tiền 178 tỉ đồng giải ngân cho 71.000 đồng bào vùng lũ, có tới ngót 3,7 tỉ là tiền túi mà chính hai vợ chồng Thuỷ Tiên/Công Vinh đã đóng góp. Ảnh: Đông Du
Lên top