Có thể thiếu một miếng ăn nhưng không thể thiếu liều thuốc

Tủ thuốc ở khu khám bệnh Trạm y tế lưu động số 1, quận 7, TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê
Tủ thuốc ở khu khám bệnh Trạm y tế lưu động số 1, quận 7, TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê
Tủ thuốc ở khu khám bệnh Trạm y tế lưu động số 1, quận 7, TPHCM. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top