Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Có sao đâu!

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí tới nơi làm việc bằng taxi sáng 3.10.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí tới nơi làm việc bằng taxi sáng 3.10.