Có “pháp” mà không “hành” thì chiếc loa karaoke cũng làm loạn

Lên top