Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Có ông bố ác hơn cả hổ dữ

Người mẹ xót xa khi con trai bị bố ruột, mẹ kế hành hạ.
Người mẹ xót xa khi con trai bị bố ruột, mẹ kế hành hạ.