Có nơi đâu trên quả đất này người ta cưa bom kiếm sống!

Hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh.
Hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh.
Hiện trường vụ nổ ở Bắc Ninh.