Cô Năng xây cả trăm căn nhà để bán mà chính quyền không biết

"Khu nghỉ dưỡng sinh thái" Quyết Thắng được bà Lan xây lên để bán cho các tín đồ của mình. Ảnh: L.N
"Khu nghỉ dưỡng sinh thái" Quyết Thắng được bà Lan xây lên để bán cho các tín đồ của mình. Ảnh: L.N
"Khu nghỉ dưỡng sinh thái" Quyết Thắng được bà Lan xây lên để bán cho các tín đồ của mình. Ảnh: L.N
Lên top