Có một thủ khoa sư phạm đang ở nhà chăn heo, thưa thầy bộ trưởng

Cô gái nuôi lợn đỗ hai trường đại học. Ảnh: NVCC
Cô gái nuôi lợn đỗ hai trường đại học. Ảnh: NVCC