Có một người phụ nữ trước sân tòa, sáng nay

Mẹ tử tù Hồ Duy Hải trước cổng tòa sáng nay, người phụ nữ này đã ròng rã suốt 13 năm kêu oan cho con. Ảnh: Lê Thế Thắng
Mẹ tử tù Hồ Duy Hải trước cổng tòa sáng nay, người phụ nữ này đã ròng rã suốt 13 năm kêu oan cho con. Ảnh: Lê Thế Thắng
Mẹ tử tù Hồ Duy Hải trước cổng tòa sáng nay, người phụ nữ này đã ròng rã suốt 13 năm kêu oan cho con. Ảnh: Lê Thế Thắng
Lên top