Cố lên nhé, rồi dịch cũng qua thôi!

"Những người chúng ta tiếp xúc hằng ngày có thể trở thành F0 hoặc chính chúng ta trở thành F0 gây lây nhiễm cho người xung quanh"- khuyến cáo của CDC TP HCM. Ảnh: PK
"Những người chúng ta tiếp xúc hằng ngày có thể trở thành F0 hoặc chính chúng ta trở thành F0 gây lây nhiễm cho người xung quanh"- khuyến cáo của CDC TP HCM. Ảnh: PK
"Những người chúng ta tiếp xúc hằng ngày có thể trở thành F0 hoặc chính chúng ta trở thành F0 gây lây nhiễm cho người xung quanh"- khuyến cáo của CDC TP HCM. Ảnh: PK
Lên top