Có lẽ, thầy bộ trưởng cần thêm một lần đến với học sinh vùng lũ

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thị sát vùng lũ với một đôi dép rọ, khẳng định không để học sinh nào vì khó khăn không thể đến lớp. Nhưng còn việc tăng học phí, với 31,8 triệu người, 1/3 dân số bị ảnh hưởng bởi đại dịch? (Ảnh Thế Đại/LĐ)
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thị sát vùng lũ với một đôi dép rọ, khẳng định không để học sinh nào vì khó khăn không thể đến lớp. Nhưng còn việc tăng học phí, với 31,8 triệu người, 1/3 dân số bị ảnh hưởng bởi đại dịch? (Ảnh Thế Đại/LĐ)
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ thị sát vùng lũ với một đôi dép rọ, khẳng định không để học sinh nào vì khó khăn không thể đến lớp. Nhưng còn việc tăng học phí, với 31,8 triệu người, 1/3 dân số bị ảnh hưởng bởi đại dịch? (Ảnh Thế Đại/LĐ)
Lên top