Cơ hội để bỏ kỳ thi tốt nghiệp, đỡ tốn “cả ngàn tỉ”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được coi là một gánh nặng tốn kém, lãng phí với "hàng ngàn tỉ" chi phí với tỉ lệ tốt nghiệp liên tục 97%-98%. (Ảnh Sơn Tùng/LĐO)
Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được coi là một gánh nặng tốn kém, lãng phí với "hàng ngàn tỉ" chi phí với tỉ lệ tốt nghiệp liên tục 97%-98%. (Ảnh Sơn Tùng/LĐO)
Kỳ thi tốt nghiệp THPT luôn được coi là một gánh nặng tốn kém, lãng phí với "hàng ngàn tỉ" chi phí với tỉ lệ tốt nghiệp liên tục 97%-98%. (Ảnh Sơn Tùng/LĐO)
Lên top