Có hay không cú bắt tay dưới gầm bàn với Vũ "nhôm"?

Hai nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh (trái) và Văn Hữu Chiến bị bắt.
Hai nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh (trái) và Văn Hữu Chiến bị bắt.
Hai nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh (trái) và Văn Hữu Chiến bị bắt.
Lên top