Có hai nhóm đối tượng đang tiếp tay cho "giặc" COVID-19

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Lên top