Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Có giây phút bình yên sao tôi quên!

Ảnh minh họa, nguồn: Ecology Global Network.
Ảnh minh họa, nguồn: Ecology Global Network.