Clip chị bán rau bị thu hàng: “Con này mày có bị điên không..."

Hình ảnh chị bán rau bị phường thu giữ hàng hóa trong hoàn cảnh con nhỏ, tiền bạc không có (ảnh chụp clip).
Hình ảnh chị bán rau bị phường thu giữ hàng hóa trong hoàn cảnh con nhỏ, tiền bạc không có (ảnh chụp clip).
Hình ảnh chị bán rau bị phường thu giữ hàng hóa trong hoàn cảnh con nhỏ, tiền bạc không có (ảnh chụp clip).
Lên top