Chuyện “sao kê”, và những đồng bào cần cứu trợ vì mưa lũ?

Thủy Tiên lội nước, đi xuồng cứu trợ đồng bào miền Trung mùa lũ năm ngoài. Ảnh: NSCC, cắt clip
Thủy Tiên lội nước, đi xuồng cứu trợ đồng bào miền Trung mùa lũ năm ngoài. Ảnh: NSCC, cắt clip
Thủy Tiên lội nước, đi xuồng cứu trợ đồng bào miền Trung mùa lũ năm ngoài. Ảnh: NSCC, cắt clip
Lên top