Chuyến công tác cuối cùng của Bộ trưởng Tiến

Chọn bệnh viện phụ sản là điểm dừng chân trong chuyến đi công tác cuối cùng, Bộ trưởng Tiến đang muốn nói gì? (Ảnh báo SKĐS)
Chọn bệnh viện phụ sản là điểm dừng chân trong chuyến đi công tác cuối cùng, Bộ trưởng Tiến đang muốn nói gì? (Ảnh báo SKĐS)
Chọn bệnh viện phụ sản là điểm dừng chân trong chuyến đi công tác cuối cùng, Bộ trưởng Tiến đang muốn nói gì? (Ảnh báo SKĐS)
Lên top