Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Chuyến công tác cuối cùng của Bộ trưởng Tiến

Chọn bệnh viện phụ sản là điểm dừng chân trong chuyến đi công tác cuối cùng, Bộ trưởng Tiến đang muốn nói gì? (Ảnh báo SKĐS)
Chọn bệnh viện phụ sản là điểm dừng chân trong chuyến đi công tác cuối cùng, Bộ trưởng Tiến đang muốn nói gì? (Ảnh báo SKĐS)
Chọn bệnh viện phụ sản là điểm dừng chân trong chuyến đi công tác cuối cùng, Bộ trưởng Tiến đang muốn nói gì? (Ảnh báo SKĐS)
Lên top