Chuyện “bác sĩ Khoa” và những liều vaccine tinh thần cho cộng đồng

Thông tin về "bác sĩ Khoa" gây chấn động trên mạng xã hội được cơ quan chức năng xác định là hư cấu. Ảnh: TP
Thông tin về "bác sĩ Khoa" gây chấn động trên mạng xã hội được cơ quan chức năng xác định là hư cấu. Ảnh: TP
Thông tin về "bác sĩ Khoa" gây chấn động trên mạng xã hội được cơ quan chức năng xác định là hư cấu. Ảnh: TP
Lên top