Chuyện anh Eldaniz và tấm lòng của người Việt

Các em nhỏ rất yêu quý Eldeniz vì tình cách hòa đồng, thân thiện của anh. Ảnh: Kênh14
Các em nhỏ rất yêu quý Eldeniz vì tình cách hòa đồng, thân thiện của anh. Ảnh: Kênh14
Các em nhỏ rất yêu quý Eldeniz vì tình cách hòa đồng, thân thiện của anh. Ảnh: Kênh14