Chuyện 4 tỉ đồng từ thiện của ông Hải, PGS Hiếu và doanh nhân Hải Dương

Ông Đoàn Ngọc Hải tâm sự, ông rất quý, rất thích chiếc xe cổ này, nhưng thấy bà con nghèo đi chữa bệnh ở Huế khổ quá, nên ông đành chia tay nó để có tiền giúp đỡ bà con.
Ông Đoàn Ngọc Hải tâm sự, ông rất quý, rất thích chiếc xe cổ này, nhưng thấy bà con nghèo đi chữa bệnh ở Huế khổ quá, nên ông đành chia tay nó để có tiền giúp đỡ bà con.
Ông Đoàn Ngọc Hải tâm sự, ông rất quý, rất thích chiếc xe cổ này, nhưng thấy bà con nghèo đi chữa bệnh ở Huế khổ quá, nên ông đành chia tay nó để có tiền giúp đỡ bà con.
Lên top