Chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”: Niềm tin bị đánh cắp khi “giả, thật” dùng dằng

Vợ chồng đại tá Đinh Hữu Tấn và vợ chồng Võ Văn Phước.
Vợ chồng đại tá Đinh Hữu Tấn và vợ chồng Võ Văn Phước.
Vợ chồng đại tá Đinh Hữu Tấn và vợ chồng Võ Văn Phước.
Lên top