Chúng tôi tiếp tục đề nghị Thanh tra Chính phủ trả lời

Ông Nguyễn Minh Mẫn trò chuyện với phóng viên trước giờ họp báo hôm 15.10. Ảnh: Lê Hoa
Ông Nguyễn Minh Mẫn trò chuyện với phóng viên trước giờ họp báo hôm 15.10. Ảnh: Lê Hoa
Ông Nguyễn Minh Mẫn trò chuyện với phóng viên trước giờ họp báo hôm 15.10. Ảnh: Lê Hoa
Lên top