Chúng tôi là ai?

Tài xế Grab tập trung phản đối mức khấu trừ mới mà Grab áp dụng theo mức thuế VAT mới tăng lên 10%. Ảnh Cao Nguyên
Tài xế Grab tập trung phản đối mức khấu trừ mới mà Grab áp dụng theo mức thuế VAT mới tăng lên 10%. Ảnh Cao Nguyên
Tài xế Grab tập trung phản đối mức khấu trừ mới mà Grab áp dụng theo mức thuế VAT mới tăng lên 10%. Ảnh Cao Nguyên
Lên top