Chúng ta vẽ quy hoạch trong phòng lạnh, nhưng chúng ta là ai?

Cán bộ thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch không xuống hiện trường ở huyện Sóc Sơn kiểm tra, cho nên dẫn đến sự chồng lấn như hiện nay- Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói.
Cán bộ thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch không xuống hiện trường ở huyện Sóc Sơn kiểm tra, cho nên dẫn đến sự chồng lấn như hiện nay- Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói.
Cán bộ thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Viện Quy hoạch không xuống hiện trường ở huyện Sóc Sơn kiểm tra, cho nên dẫn đến sự chồng lấn như hiện nay- Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói.
Lên top