Chúng ta đang “tự sát tập thể”?

Sau 2 lần báo cáo và đề nghị, các nhà báo mới mời được một đoàn kiểm tra ATTP đến kiểm tra cơ sở sản xuất mắm tôm với công nghệ siêu bẩn. Ảnh: Lãng Quân
Sau 2 lần báo cáo và đề nghị, các nhà báo mới mời được một đoàn kiểm tra ATTP đến kiểm tra cơ sở sản xuất mắm tôm với công nghệ siêu bẩn. Ảnh: Lãng Quân
Sau 2 lần báo cáo và đề nghị, các nhà báo mới mời được một đoàn kiểm tra ATTP đến kiểm tra cơ sở sản xuất mắm tôm với công nghệ siêu bẩn. Ảnh: Lãng Quân
Lên top