Chúng ta có cần một vị tướng thật thà?

Tướng Phan Anh Minh, PGĐ CA TP HCM  (Ảnh: Thanh Nien)
Tướng Phan Anh Minh, PGĐ CA TP HCM (Ảnh: Thanh Nien)
Tướng Phan Anh Minh, PGĐ CA TP HCM (Ảnh: Thanh Nien)
Lên top